Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2013

1806maja
3936 b406 500
Reposted fromabsurdlife absurdlife viacountingme countingme
1806maja
8290 3a01 500
1806maja
4285 065a
1806maja
7774 7237
Reposted fromcountingme countingme
1806maja
6496 8828
Reposted byelentarieorsonisbackjagger84
1806maja
Siedzę na ławce patrzę na słońce
chyba już dzisiaj nigdzie nie zdążę
chyba już nigdy nie będzie lepiej
nie będzie dobrze wiec się nie śpieszę
1806maja

Najpiękniejszym dniem jest jutro.
Jutro każdy rzuci palenie, zacznie dbać o siebie,
weźmie się do nauki, zmotywuje do spełniania marzeń,
dozna czegoś nowego, dokona zmian w swoim życiu
i zadzwoni do osób, których mu brakuje.

August 17 2013

1806maja
Prawdziwa miłość jest chyba samą tęsknotą i pragnieniem.
— Anna Kamieńska
Reposted from169cm 169cm viacytaty cytaty
1806maja
0816 3715
Reposted fromcountingme countingme viacytaty cytaty
1806maja
1166 c0b6
Reposted fromcountingme countingme viacytaty cytaty
1806maja
2976 20f4 500
Reposted frompoetabezdomny poetabezdomny viacytaty cytaty
1806maja
Twój charakter pisma. Sposób chodzenia. To, jaki wzór porcelany wybierasz. Wszystko to zdradza ciebie. Wszystko, co robisz, ujawnia twoją rękę. Wszystko jest autoportretem. Wszystko jest dziennikiem.
— C. Palahniuk
Reposted fromlubiepowidla lubiepowidla viacytaty cytaty
1806maja
1140 d3a4
Reposted fromsadeyes sadeyes viaszalony-virus szalony-virus
1806maja
Zbliżam się do bariery niebezpiecznych pomysłów
By wyjść i zniknąć nie zostawiając listu im
— Shot "Wrak" (ft. Wdowa, Basia eM, Człowień)
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
1806maja
Znów popadam w nałóg
Bo mam nad tym kontrolę
Przynajmniej mi się wydaje, że coś kurwa mogę
Że coś jeszcze z tym zrobię
Przynajmniej mam poczucie
Jutro gdy się obudzę znów zostanę bez złudzeń
— Shot "Wrak" (ft. Wdowa, Basia eM, Człowień)
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
1806maja
Udowodnij, że to co robimy ma sens
Nie lubię się niepotrzebnie angażować
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
1806maja
Nigdy nie zapominaj tego, co mówią ludzie po pijaku, bo słowa pijanych to myśli trzeźwych
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
1806maja
5977 6cc8
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
1806maja
I've had you so many times but somehow I want more.
— Maroon 5
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viacytaty cytaty
1806maja
Świat pode mną powoli traci barwy
Krzyczę, że czuję, że żyję mimo iż już prawie jestem martwy
— Miuosh "Nie mamy skrzydeł"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl